Prof. Dr. Filiz: 'Üniversitelerimiz Sorunlar Yumağı!'

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Prof. Dr. Filiz: 'Üniversitelerimiz Sorunlar Yumağı!'
Abone ol
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, Yükseköğretim Kanunu'yla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde söz alarak yükseköğretimi detaylarıyla ele aldı.

Öğrenci Sayısı 3 Katı !

Prof. Dr. Filiz konuşmasında, sorunların başında öğrenci kontenjanlarının fazlalığının geldiğini vurgulayarak: “Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gelişmiş ülkelerin yaklaşık 3 katıdır. Öğretim elemanlarının ders yükleri alabildiğine fazladır, özellikle taşrada inanılmaz bir ders yükü altında ezilmektedirler.

Birçok üniversitedeki eğitimin lise düzeyini bile aşamadığını biliyoruz. Vakıf üniversitelerinin büyük bölümü bir binaya sıkışık şekilde eğitim vermekte, maalesef, eğitimi ticarileştirmekte, sadece para kazanmayı hedeflemektedirler.” dedi.

Liyakat Diye Bir Şey Kalmadı, YÖK’ün Sesi Çıkmıyor !

Prof. Dr. Filiz, üniversitelerdeki pek çok öğretim üyesi ve görevlisinin yeterli nitelikleri taşımadığını, üniversitelerdeki personel ve akademik kadro ilanlarının sanki adrese teslim olarak hazırlandığını söylediği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yandaşlıktan başka bir özelliği olmayan kişilerin öğretim görevlisi olarak atanması ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Üniversitelerdeki bilimsel ve teknolojik çalışmaları yönlendirmesi beklenen rektörlerin yarıdan fazlasının uluslararası yayını ve atıf alan eserleri yoktur. "Liyakat" diye bir şey kalmadığı gibi, Ak Parti'nin siyasi vesayeti altında bulunmaktadırlar. Televizyonlarda boy gösteren, üniversitesine arada sırada uğrayan, bazı siyasetçilerle birlikte saha çalışması yapan ya da bilim insanı sıfatını taşıdığı tartışmalı rektörler var ve herkesin bilmesine rağmen YÖK'ün sesi çıkmıyor.”

Tezlerde Geçme Garantisi !

Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz yükseköğretime ilişkin eleştirilerine şu sözlerle devam etti: “Eğitimin kalitesi sadece ön lisans ve lisansla değil, yüksek lisans ve doktora eğitiminde de düşmüştür. Dersler doğru düzgün yapılmamaktadır, tezlerde aranması gereken niteliklere bakılmadan ahbap çavuş ilişkileriyle jüriler kurulmaktadır. Ayrıca, tezlerin, geçme garantisi veren tez yazma şirketleri tarafından hazırlandığı bilinmektedir.”

Çin, Amerika hatta İran bile.. !

Prof. Dr. Filiz, dünya üniversiteleri arasında Türkiye’nin yükseköğretimdeki yerini şu şekilde dile getirdi: “Nature Dergisi tarafından dünyadaki üniversiteler arasında 82 ciddi bilim ve teknoloji platformunda yayınlanan bilimsel bildiri ve bu bildirilere yapılan atıflar dikkate alınarak yapılan sıralamada ilk 10 üniversite arasında Çin 6 üniversiteyle 1'inci sırada yer alırken Amerika Birleşik Devletleri 2'nci sıradadır, Türkiye 38'inci sırada yer almış, İran ise 30'uncu sırada. Times Higher Education'ın yayınladığı 2022 yılı dünya üniversiteler sıralamasındaki ilk 500'ün içerisinde sadece Çankaya Üniversitesi vardır. 1.600'den fazla üniversitenin yer aldığı listenin ilk 1.000 üniversitesine bakıldığında Türkiye'nin 209 üniversitesinden sadece 11'i ilk 1.000'de kendisine yer bulabilmektedir. Bu durumda, Türkiye, yükseköğretimde dünyadaki gerçek yerini görerek kendine çekidüzen vermeli ve eğitim sistemini tekrar tekrar gözden geçirmelidir.”

50/d’ye Çözüm YOK !

Prof. Dr. Filiz, kamuoyunda 50/d’lilere kadro olarak da tanımlanan Kanun Teklifinin 50/d’ye çözüm olmadığını belirterek: ”Bu kadar sorundan sadece 50/d'ye göre atanmış araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna geçme imkânıyla geçici bir çözüm sunmaktadır. Yanlış anlaşılmasın, 50/d maddesi kaldırılmıyor, yeni atanacaklar için 50/d uygulaması devam edecek.” dedi.

Devlet, Bu Tür Yöneticilerin Elinde Çöker !

Prof. Dr. Filiz muhalefet sıralarında alkış alan konuşmasının devamında, eğitimin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bir ulusun yok edilmesi için sadece eğitimin kalitesini düşürmek ve sınavlarda kopya çekilmesine izin vermek yeterlidir. Bu durumda;

Hastalar, bu tür doktorların ellerinde ölür,

Binalar bu tür mühendislerin, müteahhitlerin ellerinde çöker,

Para, bu tür ekonomistlerin ve muhasebecilerin elinde kaybolur,

İnsanlık, bu tür din görevlilerinin elinde ölür,

Adalet bu tür yargıçların elinde kaybolur,

Devlet bu tür yöneticilerin elinde çöker.

Atatürk ne güzel ifade etmiş: ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.’”

Değerler Eğitimi Verilmeli!

Prof. Dr. Filiz, YÖK Yasası'nın disiplin maddesinde kopyanın disiplin suçu olarak kabul edilmesi ve ceza önerilmesinin, okul öncesi eğitimden başlamak üzere değerler eğitimi verilmesinin gereğini ortaya koyduğunu belirterek: “Yalan söylemeyen, çalmayan çırpmayan, aldatmayan doğru dürüst nesiller yetiştirmek önemlidir ancak değerler eğitimi lafla olmamalıdır. Eğer çocuklarımız, gençlerimiz örnek aldıkları anne babalarının, öğretmenlerinin, büyüklerinin bu değerlere sahip olduğunu görürse o zaman kopya çekmek, yalan söylemek sözlüğümüzden bile çıkacaktır ancak bugünkü pratiklere bakıldığında bu hedefe ulaşmanın ne kadar zor olduğunu görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk Sonucu İsim Değiştirmeler Var!

Prof. Dr. Filiz, vakıf üniversitelerinde isim değiştirme furyasının devam ettiğini vurguladığı konuşmasında: “Usulüne uydurularak vakıf mütevellilerinin değiştirilmesi sonucu yapılan isim değişiklikleri Türkiye'de istikrarsızlık ve programsızlığın en güzel örneğini teşkil etmektedir. Yolsuzluk sonucu isim değiştirmeler de var ki bunlara hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir. İsim değişikliklerinde o üniversitelerde okuyan öğrencilerin psikolojileri de göz önüne alınmalıdır. Girdiği üniversitenin adıyla bile mezun olamayacak ya da adı tarihe karışmış bir üniversitenin mezunu olacak; hele birtakım yolsuzluklar sonucu değişiklikler yapıldıysa gençlerin geleceğe olan inançları sarsılacaktır. Gençleri bu hâle getirmeye kimsenin hakkı yoktur.” şeklinde konuştu.

Garantör Üniversiteye Devredilmeli !

Prof. Dr. Filiz, vakıf üniversitelerinin pek çoğunun uluslararası alanda hiç bilinmediğini belirterek: “Az sayıda vakıf üniversitesini de bir kenara koyarsak, vakıf üniversitelerinin pek çoğu uluslararası alanda hiç bilinmemekte ve büyük çoğunluğunun ismi uluslararası üniversite sıralamalarında hiç geçmemektedir. Bu konu YÖK tarafından dikkatle takip edilmeli ve eğitimde standardı sağlayamayanlar garantör üniversiteye devredilmelidir.” dedi.

Milli İstihbarat Akademisi !

Prof. Dr. Filiz, ilgili Kanun Teklifinde MİT’e bağlı bir akademi kurulmak istendiğini belirterek, bu Akademinin kuruşuna dair gereklilikleri şu şekilde aktardı: “MİT bünyesinde ‘Milli İstihbarat Akademisi’ adıyla, istihbarat ve millî güvenlik alanlarında lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma yapmak üzere, özel hükümlere tabi olacağı anlaşılan bir yükseköğretim kurumu kurulmaktadır.

MİT'in statüsünün, faaliyet alanı itibarıyla, Anayasa'nın 132'nci maddesinde adı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatı gibi kurumlara benzer olduğu Komisyonda değerlendirilerek 132'nci maddenin lafzına aykırı ancak ruhuna uygun olduğu kabul edilse bile MİT Akademisinin Anayasa'nın 130'uncu maddesi gereği bir kanunla kurulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Nitekim, MİT Akademisinde lisansüstü çalışmalardan sonra yüksek lisans ya da doktora unvanları verilecekse ve bu unvanlar dışarıda ya da başka kurumlarda kullanılacaksa, o takdirde YÖK'ün denklik vermesi gerekecektir. Kısacası, Polis Akademisi gibi bir kuruluş kanunu olması gerekir.”

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi !

Prof. Dr. Filiz, Kanun Teklifi ile, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Kuruluş Kanununda da değişikliğe gidildiğini belirterek, konuya ilişkin: “Üniversitenin hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri de dâhil olmak üzere, idari ve mali denetimin üniversite organları yerine, bir YÖK üyesinin de dâhil olduğu 5 kişilik Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı hususu Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini karşılıyor görünmektedir. Ayrıca, 7'nci maddeye bir fıkra eklenerek üniversiteye 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre "İzin verilenlerden kira dâhil bir bedel alınmaz." hükmüyle Anayasa Mahkemesi kararı baypas edilmiştir.

‘Tahsis edilen taşınmazların kiraya verilmesi ve kira gelirleri üniversiteye aittir.’ ifadesi yer alan     9. Maddede ise, bu konunun tamamen üniversitenin insafına bırakıldığı görülmekte ve yanlış yapılacağı düşüncesiyle rahatsızlık yaratmaktadır.

7034 sayılı Kuruluş Kanunu incelendiğinde, üniversitenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları büyük ölçüde kendisinin yaratması dikkate alınınca ve tahsisi yapılan sahaların sadece imara açık olan alanlarında faaliyet gelirleri olacaksa makul karşılanabilir ama hiçbir şekilde yeni alanlar imara açılmamalıdır.

Bu eleştirileri sunduktan sonra belirtmeliyim ki bu üniversitenin hedefleri incelendiğinde, böyle bir üniversitenin kurulmasının isabetli olduğuna ve uluslararası arenada Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil edeceğine inanmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Endüstri 5.0, Tarım 5.0 !

Prof. Dr. Filiz, liyakat esas alınmadığından üniversitelerin fonksiyonlarını yerine getiremediklerini, hatta bulundukları bölgelerin sorunlarına bile çözüm bulamadıklarını ifade ettiği konuşmasının sonunda iktidarlarına yönelik vaatlerini de  şu  sözlerle aktardı: “İYİ Parti iktidarında, Ak Parti'nin yirmi yıldan beri yükseköğretimi geriye götüren konuşmamın başında bahsettiğim tüm yanlış uygulamaların ortadan kaldıracak üniversitelerimizi gerçekten bilim ve teknoloji merkezleri hâline getirecek, uygulamalı eğitim vererek nitelikli mezunlarımızla Endüstri 5.0, Tarım 5.0 hedeflerine hızla ulaşacağız, az kaldı” dedi.

Kaynak:Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralıÖnceki Haber

Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3...

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiSonraki Haber

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda...

Yorum Yazın

Suudiler Türk İhraç Ürünleri Fuarına akın etti
Un Fiyatlarına Ramazan’da ZAM yapılacak mı?
Av. Önder Alkurt adaylığını açıkladı
Erdem Koleji öğrencileri sınavda ter döktü
Altunkaya'dan GİBTÜ Rektörü Demir'e ziyaret
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 kişi istihdam edilecek
Dekan yardımcılıklarına genç yetenekler atandılar
Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelendi
Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması hakkında kanun Resmi Gazete’de
Bebeğini boğarak öldürdü, 4 yaşındaki çocuğunu da boğmaya çalıştı
Eşini önce öldüresiye darp etti, sonra zorla ilaç içirerek öldürmeye çalıştı
Prof. Dr. Filiz: Orta hasarlı binalar iyice incelenmeli
Vahşet! Eşini ve annesini öldürdükten sonra...
Gaziantep'te dilencilik yapan 22 şahsa işlem yapıldı
Milletvekili Aday Adayı Faruk Eruslu seçim sürecini değerlendirdi
Tahmazoğlu sele kapılan Reşat Ayva’yı evinde ziyaret etti
305 müdahale olumlu sonuçlandı
İbrahimli spor merkezi bir ilke daha imza attı
Boyundaki şişlikler kanser belirtisi olabilir
Motosiklet kazası 112 çalışanının sonu oldu