memo

Bugun...

GİRAY FİLO

GİRAY FİLOO

18-05-2021 08:07 Kategori: GENEL

Birlikte Güçlüyüz UND Genel Kurul Startını Gaziantep'te verdi

Birlikte Güçlüyüz  UND Genel Kurul Startını Gaziantep'te verdi
  • Facebook Paylaş
  • Yorum Yaz

"11 Mart 2020 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile sektöre duyurulan BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU’nun davetiyle: Türkiye nakliye sektörünün önde gelen, deneyimli ve etkin kara yolu firma sahipleriyle değişik birçok platformda yapılan istişareler sonucunda, UND’nin sektörün tüm paydaşlarını kucaklayacağı bir yapının kurulması düşüncesi hayat buldu."

UND’nin 40. Genel Kurul çalışmaları Gaziantep'te hız kazandı. BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ Gaziantep Seçim Koordinatörü Merter Tümer ve çalışma arkadalşarından Ahmet Acar, Necip Kılıçparlar, Bülent Akdemir ve Cihat Erdoğan ile birlikte Gaziantep'te start verdiler.
“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” mottosuyla UND’nin 40. Genel Kurulunda: tüm sektörü kucaklayan, katılımcı, şeffaf, çözüm odaklı ve ortak aklın esas alınacağı bir yönetim anlayışıyla bu değişim ihtiyacına öncülük yapacak, uzun soluklu kara nakliye sektörüne hizmet vermiş ve sektörü birçok sivil toplum kuruluşlarında başarıyla temsil etmiş Fevzi ÇAKMAK isminin adaylığı üzerinde tam mutabakat sağlandı. Çalışmalar tüm hızıyla Gaziantep’te devam ediyor.
 
Fevzi ÇAKMAK katılımcı ve ortak akıl yönetimin önemli ismi Sn. Ali Çiçekli (ALC firması sahibi) birlikte derneğin her üyesinin sorunlarını çözmek adına geliştirdikleri projeleri kamuoyuyla ve sektör temsilcileri ile paylaştı.
Bizler: 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından kurulan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin üyeleriyiz. 
 
11 Mart 2020 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile sektöre duyurulan BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU’nun davetiyle: Türkiye nakliye sektörünün önde gelen, deneyimli ve etkin kara yolu firma sahipleriyle değişik birçok platformda yapılan istişareler sonucunda, UND’nin sektörün tüm paydaşlarını kucaklayacağı bir yapının kurulması düşüncesi hayat bulmuştur. “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” mottosuyla UND’nin 40. Genel Kurulunda: tüm sektörü kucaklayan, katılımcı, şeffaf, çözüm odaklı ve ortak aklın esas alınacağı bir yönetim anlayışıyla bu değişim ihtiyacına öncülük yapacak, uzun soluklu kara nakliye sektörüne hizmet vermiş ve sektörü birçok sivil toplum kuruluşlarında başarıyla temsil etmiş Sayın Fevzi ÇAKMAK isminin adaylığı üzerinde tam mutabakat sağlamıştır. 
 
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU: Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı olumsuz Pandemi koşullarına rağmen; UND’nin vizyoner değişiminin zaruretiyle, sorunların üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha çok sektörel birlikteliğin önemli olduğunu düşünmektedir. Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşu olan UND’nin 2001 yılında başlayan ilk değişim süreci, aradan geçen yıllar itibariyle güncelliğini kaybetmiş ve nakliyecilerin sorunlarını çözmekte durağanlaşmış, mevcut statükocu yönetimin anlayışla her geçen gün itibariyle temsilci üyelerinin ihtiyaçlarına çözüm üretemez hale gelmiştir. Bu durum UND’yi  ulusal ve uluslararası kamu yönetiminde etkisiz bir dernek statüsüne indirgemiştir. Gelinen noktada daha kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar için değişim ve gelişim ruhuna ihtiyaç duyulmuştur.
 
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ mottosu sektör tarafından heyecanla karşılanmış olup mevcut yönetim kurulunun birçok üyesi mevcut görevlerinden ayrılmış ve platformun üyesi olmuşlardır. 
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ mottosu ve başkan adayının geçmiş ve geleceği kucaklayacağız söylem ve paylaşımları: Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin geçmiş yıllarda yönetim kurulu başkanlıklarını yapmış Sn. Tamer Dinçşahin, Sn. Ruhi Engin Özmen ve Ro-Ro Gemi İşletmeciliği ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODER) eski yönetim kurulu başkanı Sn. Necmi ÇOBANOĞLU bu çağrıya cevap vererek, bilgi ve deneyimlerini aktarmak için BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU içinde yer alarak başkan adayı SN. Fevzi ÇAKMAK Beyi destekleme kararı almışlar ve sektörel birlikteliği sağlamışlardır. 
Başkan adayı Sn. Fevzi Çakmak katılımcı ve ortak akıl yönetimin önemli ismi Sn. Ali Çiçekli (ALC firması sahibi) birlikte derneğin her üyesinin sorunlarını çözmek adına geliştirdikleri projeleri aşağıda başlıklar altında sunmuşlardır.
1- Kurumsallığı pekiştirmek adına UND Başkanlık süresini 2 dönemle sınırlandıracağız. Ayrıca her genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin 2/3’ü yenilenecek ve adayların 3/4’ü bölgesel tüm üyelerin katılacağı bir ön seçimle belirlenecektir.
2- İlk 6 ayda tüm sektörün katılımıyla Ortak Akıl Çalıştayı yapıp, ortak akılla ve en geniş katılımla sektörün gelecek tasarımını planlayacağız.
3- Herhangi bir nedenle dernekle ilişiğini kesmiş üyelerimizi yeniden derneğe kazandırmak için çalışacak ve bu üyelerimizin önemli bir kısmını en geç bir yıl içinde yeniden üye yapacağız.
4- Bugüne kadar derneğe hiç üye olmamış meslektaşlarımıza bir davet ve kampanya yapıp onları dernek çatısı altında toplayacağız.
5- Her 6 ayda bir dernek gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde içeren Hesap Raporunu  tüm üyelerimizle paylaşıp gerçek anlamda şeffaf bir yönetim modeli ortaya koyacağız.
6- Sektörün kalifiye sürücü ihtiyacını karşılamak için kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırladığımız programları hayata geçireceğiz.
7- Kamuoyunda sürücü davaları olarak bilinen ve meslektaşlarımız üzerinde Demoklesin kılıcı gibi tehdit oluşturan işveren-sürücü uyuşmazlığını gidermek için UND çatısı altında Sürücü Çalışma Grubu kuracak ve ortak uzlaşı ile yeni bir modeli hayata geçireceğiz.
8- En temel haklardan olan sürücülerin çalışma hürriyeti hakkını sınırlayan Schengen vizesine ulaşımı kolaylaştırıp yurt dışında kalış süresini artıran vize teminini sağlamak üzere, tüm AB’de ses getirecek bir etkinliği en kısa sürede hayata geçireceğiz. İlaveten Kamu ile işbirliği içerisinde lobi faaliyetlerine hız vereceğiz.
9- Yönetim Kurulu Toplantılarını her ay bir bölgemizde gerçekleştirip bölge üyeleriyle yakın istişarede olacağız.
10- Alo UND Çağrı Merkezini kurup, üyelerimizin 7/24 ilgili kişiye ulaşarak konusuyla ilgili çözüm bulmasına yardımcı olacağız.
11- UND’nin etkinliğini ve saygınlığını artırmak için her yıl UND Başarı ve Onur Ödüllerinin verileceği bir yarışma düzenlenecektir.
12- Üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla senede en az 6 kez ve farklı konularda uzmanların katılacağı UND Konferansı düzenlenecek ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.
13- En son 2001 yılında yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi, en geç 3 ay içerisinde yapılacak ve 2 senede bir tekrarlanacaktır.
14- Temiz çevrenin korunması kapsamında, İklim değişikliği nedeniyle yaklaşan yasal düzenlemelere karşı üyelerimizin bilinçlendirilerek korunması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılacak ve üyelerimizin karbon ayak izi ölçülerek düşürülmesi için çalışmalar yapılacaktır.
15- Araçlarımızın yoğunlukla ceza yediği yurt dışındaki bölgelerde yerel otoritelerle koordineli çalışacak UND Temsilcilikleri ihdas edeceğiz.
16- UND’nin Çatalca’daki arazisini sektör yararına olacak şekilde Lojistik Park olarak düzenleyeceğiz.
17- İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasında UND koordinatörlüğünde birer adet özerk Lojistik Merkezi kurulması çalışmalarına başlayacağız. Ve bu modeli lojistiğin yoğun olduğu diğer illerimize yayacağız.
18- Alternatif güzergâhlar ve Ro-Ro hatları kurulması için yoğun çaba sarf edeceğiz.
19- Dijital Dönüşüm için üyelerimize teknoloji danışmanlığı desteği verilecektir.
20- Üyelerimiz, uluslararası ve ulusal fuarlarda (lojistik, endüstri vb) açılacak UND stantlarında kendi tanıtımını yapabilecek ve UND tarafından temin edilen indirimli fiyattan müşterilerinin takip ettiği sektörel dergilere reklam verebilecektir.
21- Yeşil Pasaport alımı için UND Üyeliği ile UND onayının yeterli olması için kamu ile ortak çalışma ve işbirliği yapılacaktır.
22- C2 Yetki Belgesi’nin tüm karayolu taşımacılığı ile lojistik ve organizasyonu yapabilecek yeterlilikte olması için hazırlanmış taslağı Bakanlığa sunup, düzenlemenin bu dönem içinde yapılması için etkin çalışacağız.
23- UND Sektör Raporu her sene düzenli şekilde yayınlanarak, UND ve UND’nin temsil ettiği büyüklüğün ve gücün önemi vurgulanacaktır.
24- Ülkemizin Lojistik Performans Endeksi (LPI) notunu ve sırasını yükseltmek için kamu, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Teknik Çalışma Ekibi kurularak zayıf olduğumuz alanların iyileştirilmesine çalışılacaktır.
25- Genç UND’ye ulusal ve uluslararası hüviyet kazandırmak amacıyla dernek himayesi altında, misyon, vizyon ve hedefleri ile ayrı bir yönetim ve organizasyonu olan kurumsal yapı haline getireceğiz.


Kaynak: Haber Merkezi
Editör: Haber Merkezi
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER GENEL HABERLERİ
gazete manşetleri MemoNews
Memo News 10.Sayı

Memo News 9.Sayı

Memo News 8.Sayı

Memo News 7.Sayı

Memo News 6.Sayı

Memo News 5.Sayı

Memo News 4.Sayı

Memo News 3.Sayı

Memo News 2.Sayı

Memo News 1.Sayı

Kahve Molası
NAMAZ VAKİTLERİ
SPOR MANŞETLERİ