memo

Bugun...

GİRAY FİLO

GİRAY FİLOO

21-11-2022 18:59 Kategori: EKONOMİ

Türkiye’de Şirket Kurmak Hakkında Merak Edilenler

Türkiye’de Şirket Kurmak Hakkında Merak Edilenler
  • Facebook Paylaş
  • Yorum Yaz

"Ülkemizde yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif olmak üzere beş farklı şirket türü bulunur. Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleri arasında ilk sırada anonim şirket ve limited şirket gelir."

Limited şirket kurmak ve Türkiye’de şirket kurmak aşamasında muhasebeci ve SMMM’lerden yardım almak sürecin aksaksız bir şekilde ilerlemesini sağlamak noktasında kritik öneme sahiptir.

Limited şirketler; sermayeleri belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından sadece malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Limited şirketler tek ortaklı olarak kurulabilmesinin yanı sıra 50’yi aşmamak kaydıyla çok ortaklı da kurulabilir. Buna ek olarak ortakların gerçek ya da tüzel kişi olması mümkündür. 

Limited şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu olmaz. Yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemek aynı zamanda şirket sözleşmesindeki ek ödeme ve yan edim yükümlülülerini yerine getirmek gibi sorumluluklara sahiptirler. Şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu sermaye payları oranında gerçekleşir.

Limited şirket kurmak için gereken esas sermaye en az 10.000 TL olmaktadır. Bununla birlikte nakdi olarak getirilen sermayenin tamamı limited şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenebilmektedir. Ödeme takviminin şirket sözleşmesinde düzenlenmesi veya müdürler tarafından belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Limited şirketlerde, yazılı ve şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmiş bir şirket sözleşmesi bulunur. Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilmesi ve halka arz edilmesi söz konusu olamaz. Tüm bunlara ek olarak limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabi olarak gerçekleşir.

Limited şirketlerde genel kurul ve müdürler kurulu olmak üzere iki organ yer alır. Kural olarak genel kurulda tüm pay sahipleri temsil edilmektedir. Ayrıca şirkete ilişkin birtakım önemli kararların alınması konusunda münhasıran yetkili olan tek organ genel kurul olmaktadır. Müdürler kurulunu temel olarak şirketin temsili ve yönetimi ile görevli olan organ olarak tanımlamak mümkündür. Limited şirketlerde tek müdür olabilmesine karşın müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması kuralı geçerlidir. Diğer yandan müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olması gibi bir şart aranmaz.

Yabancılar İçin Türkiye’de Şirket Kurmak

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması pek çok avantajı beraberinde getiren bir durumdur. Yabancı yatırımcılara devlet tarafından sunulan birçok destek bulunur. Yabancılar Türkiye’de şirket kurma hakkına sahiptir ve ülkemizde  yabancı yatırımcılarla ilgili 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu geçerli olmaktadır. Bu kanunun genel olarak eşit muamele, yatırım serbestisi ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası çerçevesinde hazırlandığı bilinmektedir. Hatta yabancı yatırımcılara bazı güvenceler verildiğini de açıkça görmek mümkündür.

Yabancıların şirket kuruluşu ile ticari faaliyetleri 4875 sayılı yasadan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bulunur. Bunun dışında 4875 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesi de söz konusudur. Tüm bunlara ek olarak 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un da değerlendirmeye alınması gerekir.

4785 sayılı yasanın temel aldığı eşitlik ilkesi doğrultusunda yabancılar Türkiye’de Türkler tarafından kurulması mümkün olan tüm şirket türlerini kurma hakkına sahiptir. Bu aşamada şirket türlerinden her birinin gerek özellik gerek kuruluş işlemleri açısından farklı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurma şartları şirket türlerine göre değişiklik gösterir.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Ne Yapmalı?

Resmi başvuru işlemlerinden önce yabancılar ilk olarak şirket kuruluşuyla ilgili ön hazırlık yapmalıdır. Bu kapsamda şirket türünü belirlemek, fiziki ihtiyaçları karşılamak ve faaliyetin ne olacağına bağlı olarak ana sözleşmeyi hazırlanmak önemlidir. Yabancıların kurdukları şirketlerde yaşadıkları hukuki problemler çoğu zaman kuruluş aşamasında yapılan hatalardan kaynaklanmakta olduğundan bu aşamada avukat yardımı alınması ihmal edilmemelidir.

Bu süreç dahilinde usulüne uygun olacak şekilde şirket esas sözleşmesi hazırlanmalıdır. MERSİS üzerinden tutanak ve ana sözleşme gönderilmelidir. Evraklar düzenlenerek noter onayı alınmalıdır. Şirketin potansiyel vergi numarasının alınması, sermayenin belirli kısmının Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılması, belirli bir kısmının ise şirket banka hesabına yatırılıp belgelenmesi tamamlanması gereken sonraki adımlardır. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalı, şirketle ilgili bazı yasal defterler tasdik ettirilmeli, vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisi talep edilmeli ve imza sirküleri düzenlenmelidir. Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması, şirket türüne ve faaliyet amacına göre yapılması gereken diğer adımların tamamlanması gereklidir. 

Ticari işleyişin ve temsilin düzgün bir şekilde sürdürülebilmesi için KVKK uyumu gibi başka hukuki işlemlerin tamamlanmasına da gerek duyulmaktadır. Buna ek olarak yabancılar tarafından şirket kuruluşu sürecinin tamamlanmasına rağmen temelde karmaşık ve grift yapıda bir hukuki süreç olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de Türk şirketlerle eşit muamele görmelerinin yanı sıra bazı noktalarda daha fazla hak sahibi oldukları açıkça görülebilmektedir. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu kapsamında; doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılmasının ya da devletleştirilmesinin de sınırlandırılması söz konusudur.

 Kaynak: Haber Merkezi
Editör: Haber Merkezi
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

Muhittinoğlu

gazete manşetleri MemoNews
Memo News 12.Sayı

Memo News 11.Sayı

Memo News 10.Sayı

Memo News 9.Sayı

Memo News 8.Sayı

Memo News 7.Sayı

Memo News 6.Sayı

Memo News 5.Sayı

Memo News 4.Sayı

Memo News 3.Sayı

Memo News 2.Sayı

Memo News 1.Sayı

Kahve Molası
NAMAZ VAKİTLERİ
SPOR MANŞETLERİ